E-mokymosi moduliai
learning_modules100.jpg

Sveikiname prisijungus prie projekto „FREE“ nuotolinio mokymosi platformos. Čia jūs galėsite patobulinti savo verslui būtinas žinias, susijusias su produktų vystymu, rinkodara, socialine medija ir kt.

Šioje dalyje rasite nuotolinio mokymosi modulius, kurie padės pagilinti verslo vystymo žinias: tokias kaip produktų vystymas, rinkodara, socialinė medija ir kt. Kiekvieno modulio turinys yra prieinamas visomis projekto partnerių kalbomis. Mokymai nepasiriboja vien tik teorinės medžiagos išdėstymu, kiekvienas modulis yra papildytas testais, citatomis, pavyzdžiais, straipsniais, video. Tikimės, kad tai padės verslioms moterims gauti kuo daugiau žinių tam, kad jos sėkmingai vystytų savo verslą ar nuspręstų jį pradėti.

Pagrindiniai tikslai: Dalyviai įgis bazines žinias, reikalingas sukurti interneto svetainę ir internetinę parduotuvę savo verslui.  Jie bus supažindinti su pagrindinėmis temomis, kurios yra susijusios su interneto svetainių ir pardavimo svetainių kūrimu panaudojant iš anksto sukurtus pardavimo svetainių šablonus ir mokėjimo sistemas, taip pat su bendrovės pagrindinės svetainės pagrindais ir elementais bei įskiepiais, kurie yra internetinės prekybos priemonių dalis. Dalyviai taip pat išmoks apie vaizdo įrašų kūrimą internetui su integruota programine įranga.

Pageidaujami rezultatai: Modulio pabaigoje dalyviai perpras pagrindinius pardavimo internete principus ir gebės sukurti jų verslui skirtą interneto parduotuvę, interneto svetainę ir vaizdo įrašus.

Raktiniai žodžiai: skaitmeniniai pardavimai, skaitmeninė ekonomika, interneto svetainė, pardavimų svetainė, internetinė parduotuvė, išmanieji įrenginiai, apmokėjimo sistemos, vaizdo įrašai, „VideoScribe“, „Stupeflix“, „YouTube“, domenas, priegloba, „WordPress“, „Shopify“, „PayPal“.

Trukmė: Apie 2,5 valandas

Įžanga: Elektroninės prekybos modulis pateikia glaustą, tačiau ganėtinai praktišką pagrindinių verslo pradėjimo priemonių ir metodikų, skirtų jo internetinių rezultatų ir pristatymo pagerinimui, apžvalgą. Modulyje pateikiama paprasta, žingsniais suskirstyta, instrukcija kaip sukurti bendrovės svetainę, sukurti internetinę parduotuvę ir išnaudoti įvairius interneto įrankius smulkių įmonių internetinių pardavimų pagerinimui. Modulyje pateikiama daug nuotraukų ir nesudėtingų mokymų.

Pagrindiniai tikslai: Supažindinti dalyvius su praktinėmis priemonėmis ir užduotimis ruošiant verslo strategiją savo verslui.

Baigtys/rezultatai, kurių tikimasi: Dalyviai gebės parašyti trumpą verslo planą naudodamiesi verslo modelių paveikslu. Dalyviai gebės atpažinti savo pagrindines veiklas ir produktus naudodamiesi tokiomis analizėmis ir priemonėmis kaip UPP, „Pestta“ ir „PTGG“. Dalyviai žinos pagrindinius aspektus, kurie yra susiję su eksportu bei kaip pasiruošti savo prekių ir paslaugų eksportavimui.

Raktiniai žodžiai/sąvokos: Produktai, verslo planas, verslo modelių paveikslas, „PESTTA“, „PTGG“, UPP.

Trukmė: apie 2 valandas.

Įžanga: Šiame modulyje dalyviai išmoks kaip reikia apibūdinti savo verslą, kaip sukurti savo unikalų pardavimo pasiūlymą, bei kaip naudotis „Pestta“ ir „PTGG“ analizėmis. Dalyviai išmoks panaudoti verslo modelių paveikslą kaip būdą, skirtą apibūdinti savo produktus, rinkas, tikslines grupes, kaštus ir pajamas, o modulio pabaigoje bus sukūrę verslo veiklos paveikslą.
Pagrindiniai tikslai: Supažindinti besimokančius su smulkiajam verslui skirtų finansų pagrindais. Šiame modulyje yra įvairios temos, kurios yra skirtos pagerinti jūsų finansų ir paprastojo verslo planavimo sričių žinias ir bazinius jų įgūdžius. Be to, modulis supažindins jus su kai kuriais pagrindiniais finansavimo šaltiniais, kuriuos smulkaus verslo savininkams siūlo privatūs arba viešieji šaltiniai. Klausytojai taip pat galės daugiau sužinoti apie pagrindines dotacijos prašymo dalis bei jo rašymo pagrindus. Pamokos pabaigoje bus parodytos kai kurios geriausios smulkiųjų verslų praktikos, kurios buvo surinktos projekto „FREE“ apimtyje.

Numatomos pasekmės/ rezultatai: Modulio pabaigoje, išklausiusieji sugebės suprasti pagrindines smulkaus verslo finansavimo sąvokas ir principus bei kaip pasinaudoti įvairiomis finansavimo galimybėmis, kurias siūlo privatūs arba viešieji šaltiniai. Modulio pabaigoje klausytojai bus supažindinti su kai kuriais egzistuojančiais verslais, kuriuos įkūrė moterys. Klausytojai taip pat sužinos apie populiariausias ir naujausias finansavimo platformas, visuomeninį finansavimą.

Raktiniai žodžiai / sąvokos: finansai, smulkūs verslai, finansinis planas, pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, buhalterinė apskaita, visuomeninis finansavimas, pasiruošimas, paskola, aukos, dotacijos, paskolos, mainai, prekyba, finansų politikos, Europos fondai, privatūs investuotojai, verslo mecenatai, dalinimasis nuosavo kapitalu, rizikos kapitalai, projekto pasiūlymas, suvestinė, grafikas, biudžetas, personalas, donoras;

Trukmė: apie 2 valandas

Įžanga: Pagrindinis šio e-mokymo modulio tikslas yra supažindinti klausytojus su pagrindinėmis žiniomis, kurių riekia tam, kad jie suprastų smulkiojo verslo finansus. Modulyje glaustai paaiškinamos pagrindinės finansų pasaulio sąvokos apie kurias turėtų žinoti kiekvienas smulkaus verslo savininkas bei pateikiami tam tikri pagrindiniai finansinio planavimo patarimai, skirti SVĮ. Taip pat glaustai yra pristatomi įvairūs smulkaus verslo finansavimo variantai ir šaltiniai tam, siekiant palengvinti smulkiajam verslui sprendimų priėmimą, kai sprendžiama, kuri finansavimo rūšis bus tinkamiausia savo poreikių patenkinimui. Modulio pabaigoje pateikiami keli patarimai kaip parašyti paprastąjį dotacijos prašymą bei keletas istorijų iš sėkmingų smulkių verslų.

Pagrindiniai uždaviniai: moteris, norinčias pradėti verslą ar plėtoti jau turimą verslą kaime, supažindinti su pagrindiniais įgūdžiais ir marketingo koncepcijos žiniomis bei išmokyti jas, kaip efektyviai pritaikyti socialinę mediją savo verslo vystymui.

Tikėtini padariniai/rezultatai: modulio pabaigoje besimokančiosios supras pagrindinius efektyvaus smulkiojo verslo marketingo principus ir kaip, siekiant vystyti savo verslą, panaudoti įvairias socialinės medijos priemones.

Raktiniai žodžiai/terminai: marketingas; socialinė medija; internetinis marketingas; „Facebook“; „LinkedIn“; „Twitter“; tinklaraščiai; strategija; augimo skatinimas.

Trukmė: apie 2 valandas

Įvadas: NEMOKAMAS marketingo ir socialinės medijos elektroninio mokymosi modulis pristato pagrindines marketingo idėjas ir internetinį marketingą, susitelkdamas ties socialinės medijos pritaikymu smulkiųjų verslų vystymui, augimui ir sėkmei.


Pagrindiniai tikslai: įvesti naujų produktų vystymo sąvoką į įmonės vadybos procesą; pristatyti naujų produktų vystymo etapus ir suteikti pagalbos taikant juos praktiškai; pristatyti produkto gyvavimo ciklą, taip užtikrinant jų priežiūrą išleidus į rinką.

Numatomi rezultatai: šio kurso metu darbuotojai išmoks kaip paversti rinkoje atsiradusią galimybę į pardavimui parengtą produktą; darbuotojai taip pat sužinos, ką produktas „patiria“ pasiekęs rinką.                                                                        

Raktiniai žodžiai/sąvokos: produkto vystymo procesas, produkto vystymo etapai, produkto strategija, SWOT analizė, tikslinė rinkodara, klientas, produkto vystymo ciklas, produkto gyvavimo ciklas.

Trukmė: apie 1,5 valandos.

Įvadas: Produkto vystymo modulyje (dėstomas nemokamai) pristatomas produkto vystymo procesas bei etapai, išsamiai nusakant, iš ko jie susideda, kaip juos įgyvendinti ir taikyti praktiškai.