Sveikiname prisijungus prie Moterų verslumo akademijos

Labai dažnai verslios moterys, gyvenančios atokiuose regionuose jaučiasi izoliuotos: joms trūksta paramos ir pagalbos kuriant savo verslą, vystant verslui reikalingas asmenines savybes ir įgūdžius. Projekto FREE („Moterų verslumo skatinimas atokiuose regionuose“) komandos sukurta „Moterų verslumo akademija“ yra sudaryta iš dviejų dalių: mokymai padės moterims vystyti jų su verslumu, socialine aplinka susijusias savybes bei verslo vystymo įgūdžius. Nuotoliniu būdu bus galima mokytis produktų vystymo, rinkodaros, socialinės medijos, finansų, verslo strategijos, eksporto pagrindų – mokymams atrinktos temos apžvelgia svarbiausius smulkaus verslo vystymo aspektus. Mokymai bus paremti inovatyvia „Verslumo ratas“(Enterprise CirclesTM) metodologija: moterys nuotoliniu būdu mokysis ir tobulės bendraudamos mažose grupelėse, vedamose dirbti šia metodologija apmokytų lektorių.