Добре дошли в интернет-базираната Академия за предприемачество!

Все повече жени от малки провинциални, селски райони се интересуват от започването на собствен бизнес. Въпреки това, те срещат редица трудности, като липсата на подходяща подкрепа за стартиращ бизнес, недостатъчна инфраструктура, липса на ангажираност от страна на някои институции и организации в подкрепа на бизнеса, както и на достъпни възможности за обучение. За да отговорят на тези предизвикателства седем партньорски организации от Исландия, Великобритания, България, Хърватия и Литва се обединиха в рамките на общоевропейската инициатива FREE (Пълно наименование на проекта: Бизнес възможности за жени в селски райони).Една от основните дейности по проекта включва създаването на интернет-базирана академия за предприемачество, която включва разнообразни обучителни модули на популярни теми свързани с подобряването на конкретни бизнес умения, като разработване на продукти, маркетинг и социални мрежи. В рамките на платформата ще бъдат организирани виртуални „Бизнес групи“ – иновативен метод за обучение, който се фокусира върху „социалните умения“, като например изграждане на самочувствие и усвояване на техники за поставянето на цели.